utbildning, handledning och konsulttjänster

inom Compassion-fokuserad terapi och
Compassion Mind Training

 

______________________________________________
 

Drivs av leg. psykolog Sofia Viotti, certifierad CFT-terapeut

aktuellt

utbildning

Kurser för terapeuter och psykologer, andra yrkesverksamma, privatpersoner.
Föreläsningar för företag.

handledning

Handledning i grupp eller individuellt. För psykologer, terapeuter, mottagningar, organisationer.

konsulttjänster

Kortare insatser eller längre uppdrag för att integrera medkänsla i organisationer och företag.
Produktion av artiklar, texter, film och bokprojekt. Expertuppdrag runt psykologiska faktorers påverkan inom olika områden.


OM FÖRETAGET

Compassionfocus driver även Informationssajten
Compassionportalen, samt Psykologmottagningen Compassionmottagningen

 

Compassionportalen

Infosajt om compassion och Compassionfokuserad terapi.
 

compassionmottagningen

Psykologmottagning i Stockholm med inriktning Compassionfokuserad terapi.


"Compassion is a sensitivity to suffering in self and others with a commitment to try to alleviate it and prevent it"
Paul Gilbert