anmälan till kurs för terapeuter
 

  • Anmälan till kurserna är bindande. Återbetalning sker enbart om det går att få in reserv på din plats. Vid akut sjukdom krävs uppvisande av sjukintyg, då återbetalas 50% av summan.
    Om föreläsaren är sjuk och behöver ställa in så anordnas ny kurs inom de närmaste veckorna. Om du inte skulle ha möjlighet att delta så återbetalas dina pengar. Inga pengar återbetalas för övriga kostnader för deltagaren, såsom resor eller förlorad arbetsinkomst.
    Vid för få deltagare ställs kurs in.