2 dagars introduktionskurs i Compassionfokuserad terapi/ compassion focused therapy

I vår ges denna kurs på engelska med russell kolts i form av workshopen "CFt helt enkelt" 

Nedan är info om den svenska varianten som troligtvis kommer hållas igen till hösten 2019.

Kan läsas enskilt eller ingå i Halvårsutbildningen i CFT. Även paketpris om du bokar CFT1 och CFT2 samtidigt. Se mer längst ner på sidan.

Om kursen
Denna kurs är en introduktion till CFT. Kursens syfte är att ge deltagarna grunden till metoden och ge den kunskap som behövs för att börja arbeta med CFT. Kursen bygger på Paul Gilberts utbildningar. 

Vad är Compassionfokuserad terapi (CFT)?
CFT är en integrativ behandlingsmetod med sin bas i KBT. Metoden plockar in teori och forskning från bland annat evolutionsteori, affektteori, hjärnforskning och buddhistisk meditationsteknik.
Terapin fokuserar på att skapa en trygg bas utifrån vilken människor vågar möta det som är svårt i livet och på det sättet utvecklas. Detta gör man genom att träna sig i ett medkännande, omsorgsfullt och förstående förhållningssätt till sig själv, andra och livet i stort.
I terapin arbetar man bland annat med att aktivera hjärnans trygghetssystem genom emotionella, kognitiva, beteendemässiga och fysiologiska tekniker.
 
Terapiformen är skapad av den brittiske psykologen och professorn Paul Gilbert som främst fokuserat på människor som haft mycket självkritik och skam. CFT passar för klienter med en otrygg anknytning som upplever otrygghet, har en negativ självbild, är självkritiska, upplever skam och/eller har höga krav på sig själva. Självkritik och skam är både en sårbarhetsfaktor och vidmakthållande faktor för psykisk ohälsa och finns hos många människor som söker terapi. Upplägg har skapats för att bland annat arbeta med depression, låg självkänsla, ångest, ätstörningar, instabil personlighetsstörning, psykos, förlossningsdepression, ilska. Men CFT är främst en processinriktad terapimetod.

Förkunskaper: Minst steg-1 utbildning.

Ur innehållet

  • Teorierna bakom CFT – hjärnans funktion, evolutionsteori, anknytning, inlärningsteori 
  • Praktiskt arbete med klienter/patienter
  • Den terapeutiska relationen
  • Specifika CFT-interventioner
  • Egen träning i compassion som terapeut
  • Upplevelsebaserade övningar

Efter kursen finns möjlighet att gå fördjupningskursen. Samt delta i handledning/processinriktat lärande enskilt eller i mindre grupp. Paketpris för handledning hittar du här.

Kommenterar från tidigare deltagare:
"Tydligt och konkret. Bra övningar. Bra tempo och lagom mängd material."
"Sofia skapade en trygg stämning"
"Tydlig struktur, informativt, bra blandning av info och övningar. Jag har fått en tydlig övergripande bild av hur CFT kan vara användbart både för mig personligen och i klientarbetet. Sofia var duktig, påläst och inkännande".
"Upplever Sofia som integrerad med modellen och samtidigt har hon en öppenhet både för frågor och ifrågasättanden och att vrida och vända på saker och ting. Inspirerande att gå hem och se vad jag kan tillämpa och hur".


Om föreläsaren:
Kursen hålls av Sofia Viotti, leg.psykolog och författare till boken "Compassionfokuserad terapi" och boken "Utan press". Sofia är utbildad av leg.psykolog och professor Paul Gilbert som har skapat metoden. Hon har ett Post Graduate Certificate i CFT från Derby University.

Sofia har under flera år arbetat med CFT i klientarbete och skapat och hållit grupper i Compassion Mind Training. Hon har de senaste åren föreläst och hållit kurser om CFT runt om i Sverige. Hon handleder i CFT på Karolinska Institutet.

Pris Introduktionskurs: 6000kr + moms. Paketpris för att boka 2 kurser samtidigt (CFT1 och CFT2): 11.600 kr + moms. Halvårsutbildning (CFT1, CFT, CFT3): 17.200 + moms.
Datum: Ej nytt satt ännu
Tid: 9-16
Plats: Mötesrum, Luntmakargatan 52, T-bana Rådmansgatan, Stockholm. 

Mer info: info@compassionfocus.se