konsulttjänster

interventioner för företag/organisationer

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter pekar på vikten av att se över den psykosociala arbetsmiljön för att minska stress och öka välmående hos anställda.
Modellerna och teorierna bakom compassion passar utmärkt för att hjälpa till med detta. Compassionate Leadership och compassion i arbetslivet sprids snabbt i USA och England och har även börjat uppmärksammas i Sverige som ett nästa steg efter Mindfulness. Hör av er vid intresse.


Expertuppdrag - psykologisk kunskap

Behöver ni psykologisk kunskap i ett projekt? T.ex förstå hur vår hjärna fungerar eller hur olika situationer och miljöer påverkar vår förmåga till kreativitet eller till att jobba effektivt. Hör av er vid intresse.


produktion av artiklar, texter, film, böcker

Jag är en av författarna till den första svenska boken om Compassionfokuserad terapi, och arbetar med en bok för allmänheten om compassion. Jag har även varit med och skrivit kapitel i andra böcker och tidskrifter. Hör av dig vid intresse för samarbete.


övriga samarbeten

Min vision är att sprida kunskapen om compassion till olika områden i samhället. Compassion används idag i individuella terapier, i program för skolor, i företagsvärlden och på samhällsnivå. Jag träffas gärna för att diskutera nya samarbeten.