Kurser och föreläsningar
i compassion-
fokuserad terapi

Vårens introduktionskurs till CFT:
CFT helt enkelt - en upplevelsebaserad workshop med Russel Kolts

 Även för dig som redan arbetar med CFT.
För terapeuter/psykologer
27-28 mars 2019

CFT i grupp - 2-dagars workshop med Tobyn Bell (hjälplärare Sofia Viotti)

För terapeuter/psykologer
15-16 maj 2019

2 dagars introduktionskurs i
Compassionfokuserad terapi

I vår ges denna kurs på engelska av Russell Kolts.
För terapeuter/ psykologer.

2 dagars fortsättningskurs i
Compassionfokuserad terapi 

2 dagars avancerad kurs i CFT.
16-17 januari 2019

1 plats kvar

Gå CFT1, CFT2 och CFT3 under samma år. Sammanlagt 6 dagar.

Onlinekurs - utveckla compassion/ medkänsla/ självmedkänsla.