OM COMPASSIONFOCUS


Compassionfocus är ett företag med fokus på att sprida CFT och compassion/ medkänsla i Sverige genom bland annat kurser, föresläsningar, konsulttjänster och terapi. Företaget är öppet för nya idéer och samarbetspartners.

Jag som driver Compassionfocus heter Sofia Viotti, är leg. psykolog och är certifierad CFT-terapeut via Derby University. Jag är en av författarna till den första svenska boken om CFT: Compassionfokuserad terapi, Natur & Kultur, 2013. Samt författare till boken: Utan press - Om medkänsla, prestation och stress, Natur & Kultur, 2018.

Du kan läsa mer om mig nedan eller på: sofiaviotti.com
 

pågående uppdrag

 • Anordnar kurser för terapeuter och psykologer i CFT
 • Driver mottagningen Compassionmottagningen
 • Driver infosajten: compassionportalen.se
 • Onlinekurs i CMT för privatpersoner 
 • Handledare i CFT på Karolinska Institutet
 • Svarar på läsarfrågor på Psykologiguiden.se

tidigare uppdrag

 • Föreläst på Sveriges Ungdomsmottagningars årskonferens, vt 2018
 • Introduktions- och fortsättningskurs i CFT för terapeuter och Specialkurs för psykologer, ht 2017 och vt 2018
 • Gästföreläsare på workshop runt kroppen och design för IKEA, anordnad av Boris Design Studio och SICS (Swedish Institute of Computer Science), ht 2017.
 • Introduktionskurs i CFT för Haninge beroendemottagning, ht 2017
 • Kursdag för forskargrupp på KTH, vt 2017
 • Längre utbildning för ungdomsmottagning i Sundsvall under våren 2017
 • Fortsättningskurs i CFT: 2 omgångar januari 2017
 • Psykoterapimässan, november 2016
 • Föresläsning om CFT för SCÄ - Stockholms centrum för ätstörningar
 • 2 dagars introduktionskurs i CFT för psykologer och terapeuter: 2 omgångar under hösten 2016
 • Föreläsningsdag på Psykoterapeutprogrammet på Stockholms universitet, september 2017
 • Handledare i CFT för psykologer vid Karolinska Institutet, 2016
 • Compassionfokuserad terapi för fysioterapeuter/sjukgymnaster, 2 dagars utbildning, Skåne, maj 2016
 • Att leda i stress - skapa trygghet i din organisation - föreläsning för chefer och ledare genom Vergenta, april 2016
 • Compassion Mind Training - 6 veckors kurs för privatpersoner, 5 omgångar senaste året.
 • Compassionfokuserad terapi - 2 dagars introduktionskurs, Kbtgruppen, mars 2016
 • Compassion i handledning - föresläsning på KBT-gruppens handledarutbildning, november 2015
 • KBT-arna, KBT-kliniken norr - heldags föreläsning på steg-1 utbildning, september 2015
 • Föreläsningen "Mental träning - hur vi tränar hjärnan i välmående" för gymnasieelever på Österåkers gymnasium", september 2015
 • KBT Svealand - heldagsföreläsning på steg-1 utbildningen, februari 2015
 • Workshop i CFT för psykologer och steg-1 terapeuter, heldagsutbildning, februari 2015
 • Centrum för Allmänmedicin, KI, föreläsning för primärvårdskuratorer, hösten 2014
 • Psykologpartners Psykoterapiutbildning i KBT, hösten 2014
 • Workshop Upplevelsebaserad Compassionträning våren och hösten 2014
 • Psykologstudent 14, våren 2014
 • Utbildningsdag för Karlstads gymnasiekuratorer, våren 2014
 • Psykoterapeutprogrammet SU, våren 2014
 • Beteendeterapeuternas konferens, våren 2014
 • Unga vuxna-dagarna, våren 2014
 • Stadsbiblioteket, 2013
 • Bokmässan, 2013
 • Mindfulnessveckan i Tällberg, 2013
 • Cefam, 2013

MIN ERFARENHET/ utbildningar jAG GÅTT

 • Core-training i ISTDP 2018-2021
 • Utbildar mig i Sensorimotor psychotherapy, 2018
 • EMDR 1 och 2, 2017 - utbildning i traumabearbetning
 • CFT-handledning av Paul Gilbert, Tobyn Bell och Russell Kolts
 • CFT och komplex trauma med Deborah Lee, 2016
 • Post Graduate Certificate in Compassion Focused Therapy, Derby University, 2015
 • Flertal introduduktionkurser och Avancerad kurs i CFT med Paul Gilbert och Mary Wellford, 2011-2016
 • Kurs i FACT - Focused Acceptance and Commitment Therapy
 • 10 dagars Intensivutbildning i DBT med Elisabeth Malmqvist
 • MI - Motiverande samtal
 • Googles program för att utveckla sina anställda - Search inside yourself
 • Mental träning - Skandinaviska Ledarhögskolan
 • Mindfulness Based Stress Reduction
 • Psykologprogrammet Uppsala Universitet - inriktning KBT

i media

publikationer

 • Boken "Utan press: om medkänsla, prestation och stress, Natur & Kultur, 2018
 • Kapitel i Kulturhälsoboxen som delas ut till landets Vårdcentraler, 2014.
 • Boken Compassionfokuserad terapi, Natur & Kultur, 2013. 
 • Artikel i tidningen Psykoterapi, 2013