CFT helt enkelt - en upplevelsebaserad workshop med Russell Kolts

27-28 mars 2019 i Stockholm


För första gången i Sverige: Russell Kolts, leg. psykolog, professor, internationell föreläsare och författare inom CFT håller sin 2-dagars workshop i praktisk tillämpning av CFT. Russells bok ”CFT helt enkelt – att bedriva compassionfokuserad terapi” kommer ut på Natur & Kultur i februari 2019. 
 
Kursen passar både dig utan tidigare kunskap i CFT och för dig som redan gått kurser i CFT men vill få uppleva metoden från nya perspektiv. Den kan användas för att lära sig utföra CFT eller för att kunna kombinera interventioner från CFT med andra terapimetoder.
Dagarna kommer innehålla mycket praktisk träning och upplevelsebaserat lärande. Du får ta del av Kolts pedagogiska sätt att lära ut CFT som en process i olika lager. 
 
Plats: Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm
Tid: 27-28/3 2019. 9-16
Anordnare: Compassionfocus Sweden AB
Pris: 6000 kr + moms. Du som gått tidigare kurs hos mig eller bokar flera kurser: 5000 kr + moms.
Språk: Engelska
Förkunskap: Minst steg-1 terapeut eller under utbildning.
Mer info: info@compassionfocus.se
Sista anmälningsdag 15/3 2019.
 
Info om workshopen från Russell Kolts:
This workshop will present CFT as a set of layered processes and practices that can be trained individually, and when applied, can serve to reinforce and deepen one another. 
Participants will

  • learn about the various roles embodied by the CFT therapist
  • learn how to facilitate realizations that can set the stage for self-compassion
  • understand how mindfulness fits into CFT
  • gain exposure to some of the foundational compassion practices used in CFT. 
  • And most importantly! Leave the workshop with a clear direction for how to go about bringing a nuanced compassion-focus to their work.


Mer om Russell Kolts:
Russell Kolts is a licensed clinical psychologist and Professor of Psychology at Eastern Washington University, where he has taught for over 19 years. Dr. Kolts has authored or coauthored numerous books and scholarly articles, including An Open Hearted Life: Transformative Lessons for Compassionate Living from a Clinical Psychologist and a Buddhist Nun (with Thubten Chodron), CFT Made Simple, and the newly-released Experiencing Compassion-Focused Therapy from the Inside Out (with Tobyn Bell, James Bennett-Levy, and Chris Irons).
 
An international expert on Compassion-Focused Therapy (CFT), Dr. Kolts has pioneered the application of CFT to the treatment of problematic anger and regularly conducts trainings and workshops on compassion and CFT.  He has also appeared in a TEDx talk entitled “Anger, Compassion, and What it Means to be Strong.” 

Se Russel Kolts TED-talk om ilska och CFT: